Ziraat Yatırım, YKB için tavsiyesini AL olarak belirledi

Ziraat Yatırım, Yapı Kredi Bankası için tavsiyesini AL olarak belirledi. Yapı Kredi Bankası'nın 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe

Ziraat Yatırım, Yapı Kredi Bankası için tavsiyesini AL olarak belirledi.

Yapı Kredi Bankası'nın 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %12,8 oranında azalarak 976mn TL'ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 928mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 944mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

Tahminimizdeki sapmada net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Banka’nın üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %12,5 oranında düşmüştür.

Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Yapı Kredi Bankası’nın 2019 ilk 9 ayı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalarak 3.337mn TL’ye gerilemiştir. Mevduat maliyetlerindeki düşüş devam ederken, kredilerden ve diğer faiz getirili aktiflerden (bankalardan, zorunlu karşılıklardan vs.) elde edilen faiz gelirlerinin de azalmasıyla net faiz gelirleri çeyrekse bazda %1,1 oranında gerilemiş ve 3,8 milyar TL olmuştur.

Net faiz gelirleri ikinci çeyrekte %15,3 oranında çeyreksel bazda yükselmişti. TÜFE endeksli tahvil getirilerinde hesaplamada kullanılan enflasyon tahminin %11 ile sabit tutulmasına bağlı olarak 3Ç2019’da çeyreksel bazda 60mn TL yükseliş yaşanmış ve bu çeyrekte 830mn TL olmuştur. Diğer yandan, kredilerdeki gerilemeye karşın net ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %6,5 oranında yükselerek 1,28 milyar TL’ye yükselmiş ve karlılığa olumlu katkı sağlamıştır.

Swap giderlerindeki düşüşe karşın ticari zarar 761mn TL ile değişmezken; operasyonel giderler ufak çaplı bir düşüş, karşılık giderleri de yine ufak çaplı bir artışla 1.905mn TL olmuştur. Son olarak, diğer faaliyetlerden elde edilen gelir bu çeyrekte 243mn TL olarak gerçekleşerek 76mn TL düşüş kaydetmiştir. Banka’nın net faiz marjı (swap hariç) %4,41 ile yatay kalmıştır. Diğer taraftan, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla %9,7 ve %1,0 gerçekleşerek bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmişlerdir. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise 104 baz puan artarak %17,76 olarak gerçekleşmiştir.

3. çeyrekte toplam krediler bir önceki çeyreğe göre %2,7 oranında gerileyerek 231,7 milyar TL olurken toplam mevduatlar çeyreksel bazda %3,0 oranında düşmüş ve 210,9 milyar TL olmuştur. Hem krediler hem de mevduatlar TL ve YP cinsinden düşüş göstermiştir. Krediler tarafında tüketici ve kredi kartı portföyü bu çeyrekte artış göstermiştir. Banka’nın kredi mevduat oranı ise çeyreksel olarak 40 baz puan artarak %109,9 olmuştur.

Takipteki krediler çeyreksel bazda %13,4 oranında artarak 15,9 milyar TL’ye çıkarken, kredilerdeki gerilemenin de etkisiyle takipteki krediler oranı 91 baz puan artarak %6,58 olmuştur. BDDK’nın takibe atılmasını istediği kredilerin büyük bölümü (bir bölümü önceden takibe atılmış) 3.çeyrek sonu itibariyle sorunlu kredilere alınmıştır.

Öte yandan, bu çeyrekte takibe düşen yeni kredilerde azalma, tahsilatlar artış görülmüştür. Banka’nın ikinci grup krediler oranı ise %15,1’den %16,2’ye yükselmiştir. Banka, 2019 yılı takipteki krediler rasyosu ile kredi riskinin hedeflenenin üzerinde gerçekleşebileceğini ancak özsermaye karlılığı beklentilerinde bir bozulma beklemediklerini ifade etmiştir.

Banka, üye işyerlerine uygulanan faiz ve komisyon oranları ile ilgili BDDK’nın yapmış olduğu yeni düzenlemenin ödeme sistemleri gelirlerine yaklaşık %10-15 oranında negatif etkisi olacağını ve buna bağlı olarak ücret ve komisyon gelirlerinin olumsuz etkilenebileceğini belirtmiştir.

Ziraat Yatırım

415
Okunma