Taze Kuru Gıda'da sermaye artışı

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artışı ile ilgili başvurunun SPK tarafından onaylanmaması hakkında açıklama yaptı.

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artışı ile ilgili başvurunun SPK tarafından onaylanmaması hakkında açıklama yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz finansal yükümlülüklerin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve amacıyla şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye ve payların nevi' başlıklı 11. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.000.000 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 900 oranında artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına, arttırılan 9.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 9.000.000 adet payın sermaye oranlarına göre A ve B grubu olarak hamiline ve nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 1 TL (Bir Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, bedelli sermaye artırım süresinin sonunda satış süresi içerisinde satılamayan payların tamamının verdiği satın alma taahhüdü çerçevesinde şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni Metinkale'ye satılmasına, sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Bizim Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, iş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemler dahil her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma