news-details

Sabancı Üniversitesi ve The Welding Institute (TWI), yeni inovasyon merkezi için ortak oldu

Sabancı Üniversitesi ile Birleşik Krallık’ın birleştirme, tahribatsız muayene ve yapısal bütünlük konularında önde gelen araştırma merkezi The Welding Institute (TWI), uzun soluklu iş birliklerini ileriye taşıyarak Dijital İleri İmalât İnovasyon Merkezi’ni (DMIC) kuruyor.

Merkezinde Avrupa-odaklı bir yaklaşım olan ortak girişim, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU TÜMER) bünyesinde sanal olarak faaliyet gösterecek olup dijital imalât teknolojilerini derinleştirerek yeni ürün, sistem ve hizmetlerin sunulmasını sağlayacak ve araştırma portföyünü geliştirmek amacıyla geniş inovasyon topluluklarına dahil olmayı hedeflemektedir.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, ileri kompozitler ve ilgili malzemelerin yanı sıra metal ve kompozitlerin eklemeli imalâtı, prototipten sertifikalı ve tümüyle işlevsel parçalara kadar Avrupa’nın mükemmeliyetini yaygınlaştırmaya odaklanacak. Dijital merkezde çevre ve ekonomi (yeşil üretim); malzemelerin sürdürülebilirliği ve yeniden değerlendirilmesi, hidrojen ekonomisi, süreç ve ürünleri dijitalleştirmede akıllı uygulamalar gibi toplum açısından giderek önem kazanan konular kapsamında çalışmalar yürütülecek. DMIC, veri bilimi, yapay zekâ (AI) ve sistem entegrasyonu alanlarında Ar-Ge uzmanlığını sürdürmek için TWI’nin diğer inovasyon merkezleri ile Atina’da bulunan TWI Hellas ile yakın bir şekilde çalışacaktır.

TWI İnovasyon Ağı İş Geliştirme Yöneticisi Cem Selçuk: “DMIC, ortakları ve inovasyon ağları ile Avrupa’daki KOBİ’ler ve TWI’nin Sanayi Üyeleri arasında süregelen işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik, rekabetçi bir şekilde kazanılarak finanse edilen projelerin ortaklaşa geliştirilebilmesi için bir platform sağlayacak”, dedi.

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız ayrıca şunları ifade etti: “Uzmanlıklarını birleştiren bu iki kuruluşumuz, kompozit ve katkı maddesi imalâtında ileri ve dijital imalât teknolojilerini geliştirmek için yeteneklerini bir araya getirerek çok disiplinli işbirliği projeleri yoluyla lisansüstü öğrencilerinin ve yüksek nitelikli personelin gelecekteki eğitimlerine öncülük edecekler.”

TWI İnovasyon ve Yetkinlikler Direktörü Tat-Hean Gan ise şu açıklamada bulundu: “Her iki taraf da teknoloji inovasyon yönetimi alanında yılların tecrübesini merkeze aktarıyor. Bu da dijital entegre imalâtta kullanılan üretim teknolojilerini geliştirebilecek yeni tekniklerin tanımlanmasına olanak tanıyarak başarılı ve sürdürülebilir bir uygulamaya götürecek olan endüstriyel büyümeyi sağlayacaktır.”

SU TÜMER Direktörü Prof. Dr. Bahattin Koç şunları söyledi: “Bu yeni İnovasyon Merkezi iki ortağın güçlü yönlerini biraraya getirerek tamamen işlevsel metal ve kompozit parçaların veri-kaynaklı dijital imalâtında yeni ufuklar açacak.”


Hibya Haber Ajansı