A1 Capital, Aksa Enerji için tavsiyesini Endekse Paralel olarak belirledi

Aksa Enerji’nin yurtdışı faaliyetleri şirketin FAVÖK ve Net Kar yaratımını olumlu etkiledi Şirket 3Ç finansallarında geçtiğimiz seneye kıyasla oldukça iyi bir tablo sergiledi. Şirketin

Aksa Enerji’nin yurtdışı faaliyetleri şirketin FAVÖK ve Net Kar yaratımını olumlu etkiledi

Şirket 3Ç finansallarında geçtiğimiz seneye kıyasla oldukça iyi bir tablo sergiledi. Şirketin 3Ç performansını incelediğimizde net satışlar geçen yıla kıyasla %4.1 oranında artarak 1.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar satışlarda sınırlı artışa nazaran azalan maliyetlerin etkisi ile %12.9 oranında arttı ve 3Ç döneminde 240 milyon TL oldu. Öyle ki şirketin üretiminde girdi olarak kullanılan doğal gaz maliyetlerinde yaşanan artışa karşın 3Ç dönemi maliyetleri yalnızca %0.03 oranında artı. Aynı dönemde FAVÖK geçen yıla kıyasla %9.6’lık artış ile 340 milyon TL olurken, şirket 3Ç döneminde piyasa tahminlerinin üzerinde 66.9 milyon TL net kar yazdı.

Şirketin 3Ç dönemindeki brüt kar ve FAVÖK marjları 2 puana yakın yükselirken, net kar marjı ise %-0.1 seviyesinden %4.5 seviyesine yükseldi. Şirketin 9A dönemindeki tablosu da incelendiğinde sağlıklı bir büyümenin 9A döneminden de yaşandığı görülüyor. Ayrıca finansal detaylarına ilişkin bilgilerin yanı sıra şirketin sunumunda öne çıkan detaylar ise şu şekilde sıralanıyor:

 • Aksa Enerji 9A dönemde 10.543 GWsa satış gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı dönemine göre %4 azalma yaşadı. Bu satışlarının 10.137 GWsa Türkiye’de, 1.316 GWsa ise yurtdışı santrallerine satıldı.
 • Şirket spot enerji fiyatları yüksek olduğu gün ve saatlerde çalışarak satış hacmiyle değil karlılık esasıyla ilerleyen bir strateji izliyor.
 • Türkiye satışlarının %70’i spot piyasa satışları, %27’si ikili anlaşma ve OTC satışları olurken, geri kalan %3’lük dilim ise grup şirketlerine gerçekleştirdi.
 • Artan doğalgaz maliyetleri şirketin yurtiçi santrallerinin satış gelirleri üzerinde baskı oluşturdu.
 • 2018 yılı başından bu yana faaliyette olan KKTC ve Afrika enerji santrallerinden yüksek kar marjlarının elde edilmesi şirketin FAVÖK ve net karı üzerinde olumlu katkı sağladı.
 • Bolu Göynük Termik Enerji Santrallerinde nisan – haziran dönemi arasında tek seferlik bakım çalışması yapılmış ve tamamlanmıştır. Bakım sonrasındaki tabloda spot enerji fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, yerli kömürle üretim yapan bu santralin karlılığı artmış görünüyor.
 • Antalya Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrallerinde 2019 yılı 9A döneminde 78.1 mn TL kapasite ödemesi aldı.
 • Şirketin yurtdışında yer alan tüm santrallerindeki faaliyetlerin şirket karlılığına etkisi yüksek kalmaya devam ediyor.
 • Şirket KKTC ve Afrika santrallerinde 1.316 GWsa satış gerçekleştirmiş ve FAVÖK’ün %72’sini döviz cinsinden gerçekleşmiştir. TL bazlı satışlar ise FAVÖK’ün %28’ini oluşturmaktadır.
 • Şirket Afrika’daki santrallerinde satış hacminde düşüş yaşamasına karşın, garantili satış esasından dolayı gelir yaratımı devam etmiş ve yansıması hacme değil ciroya eklenmiştir.
 • Şirketin ilk 9 aylık dönemde tahsilat sürecinin planlananın da üzerinde gerçekleşti.
 • Cironun %73’ünü Kıbrıs ve Türkiye operasyonları oluşturuyor. FAVÖK’ün %65’i Afrika operasyonlarından gelmiştir.
 • Yenilebilir varlıkların satışıyla döviz cinsi borçlanmalar azaltılmıştır. Bunun yanı sıra Afrika santrallerinin devreye girmesiyle birlikte döviz cinsinden gelir katkısı artmıştır. Net borç / FAVÖK oranı 2.6x seviyesine gerilemiş. (2018/3Q: 4,4x, 2017/3Q:6,6x)

Geleceğe Yönelik…

 • Mali ve Gana’daki garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor.
 • Şirket 2019 yılında yeni bir yatırım öngörmemektedir.

Değerlendirme:

Şirketin döviz borçlanmalarının azalması ile kur farkı giderleri azalırken, diğer yandan kur farkı gelirlerinin de azaldığı görülüyor. Şirket geçen senenin 3Ç ve 9A döneminde elde ettiği gibi bir finansman geliri kaydetmedi ve gelirler geçen senenin de altında oluştu. Bunun yanı sıra şirketin hali hazırda döviz açığı var. 2015 yılında Gana’daki yatırımla 860 milyon $ olan net finansal borcu olurken, 3Q19 döneminde, 2017 yılında yapılan varlık satışları ile 639 milyon $ seviyesine gerilemiş. Borçluluğunun %58’si TL, %40 Dolar ve %2’si ise Euro’dur. Kaldıraç oranı (Net Borç / FAVÖK) ise 7.8x seviyesinden 2.6x seviyesine kadar düşmüş. (Borçluluk düzeyi ve oranı sürdürülebilir buluyoruz.)

Şirketin FAVÖK oluşumu yurtdışı santrallerindeki faaliyetlerinden geliyor. Her ne kadar ciro Türkiye ve KKTC bölgelerinden elde edilse de karlılığının ana unsuru Afrika santralleri olmaktadır. Şirket, 2019 yılında FAVÖK miktarını 1.33 myr TL olmasını tahmin etmekte ve cari FAVÖK 9A döneminde 1.1 TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin çeyreklik performansı baz alındığında faaliyetlerindeki performansıyla temel bir analiz ettiğimizde bu FAVÖK miktarının aşılabileceğini düşünüyoruz.

Şirket piyasa değerinin altında fiyatlanıyor. Geçen sene aynı dönemde mali tabloların amortisman kaleminde yapılan sehven hata neticesinde hisse fiyatında ciddi kayıplar yaşayan şirket yapılan düzeltmeler sonrası toparlanma kaydedemedi. Bunun yanı sıra BOTAŞ’ın zam kararları ile hisse fiyatı baskı altında kaldı. Sonuç olarak şirketin Afrika operasyonlarının gelecek dönemlerde önemli katkının devam edeceğini ve ihtiyatlı maliyet yönetimi ile şirketin sürdürülebilir büyümesini koruyacağını düşünüyoruz. Bu nedenle şirketin hisse performansını “endekse paralel” olarak değerlendirmekteyiz.

A1 Capital

397
Okunma